Rijbewijskeuring 70 plus

Vanaf het moment dat u zeventig jaar bent en u een nieuw rijbewijs nodig heeft dan moet u zich medisch laten keuren. Zo weet u zeker dat u veilig en verantwoord aan het verkeer kunt deelnemen. Voor de overgangsregeling zie kader beneden.

De keuring bestaat uit:

 • Beoordeling van de vooraf ingevulde Eigen verklaring;
 • Gesprek met de arboarts;
 • Bloeddrukmeting in rust;
 • Oog onderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden);
 • Gehoor onderzoek;
 • Urine onderzoek op aanwezigheid van glucose (suiker);
 • Lichamelijk onderzoek door arts (coördinatie, evenwicht);
 • Invullen van het Geneeskundig verslag bij de Eigen verklaring.

Neem mee:

 • Eigen verklaring van het CBR met medisch verslag en retourenvelop, deze kunt u bij de gemeente of het CBR kopen.
 • Potje verse urine.
 • Identiteitsbewijs / Rijbewijs
 • Eventuele medicijnen en brieven van specialisten
 • Bril of lenzen (inclusief lenzenvloestof)

Overgangsregeling:

Mensen van zestig jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, moeten met het volgende rekening houden. Bent u tussen de zestig en vijfenzestig jaar, dan ontvangt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot het zeventigste jaar. Wie ouder is dan 65 jaar, en in het bezit is van een rijbewijs, waarvan de geldigheidsduur of de vernieuwingstermijn verstrijkt op of na de dag dat de aanvrager de leeftijd van 70 jaren bereikt, dient medisch gekeurd te worden. Indien de geldigheidstermijn van het rijbewijs verstrijkt voordat de aanvrager 70 jaar is, is een medische keuring niet vereist. In beide gevallen wordt in principe een rijbewijs afgegeven voor 5 jaar. Vanaf het zeventigste jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats.